هدف مدیریت افزایش بهره‌وری سازمان‌ها است. بنابراین، مدیران اصیل و حرفه‌ای باید بکار گرفته شوند تا بهره‌وری سازمان‌ها افزایش یابد. عملکرد مدیر به استعداد، شخصیت و توانایی او بستگی دارد. استعداد شامل هوش، دانش، مهارت و تجربه مدیریتی؛ شخصیت شامل عقایدها، ارزش‌ها، نگرش‌‎ها و رفتارهای مدیر؛ و توانایی شامل انگیزه و تلاش مدیر است.

همه کارها در یک مکان انجام می شود، و بحث در مورد اینکه آن مکان چیست و کجاست، همیشه وجود داشته است. کارکنان انتخاب های آگاهانه تری در مورد مکان کار خود دارند مانند دفتر کار در خانه یا در اتاق خواب، در کافه محل یا فضای کار مشترک، در قطار یا هتل، یا در یک دفتر سنتی در شهر.

یک وضعیت روانی است که در آن فرد به مهارت‌ها، استعدادها و دستاوردهای خود باور ندارد و تصور می‌کنند به اندازه کافی خوب نیستند. این احساس بی کفایتی با ترس درونی مستمر از افشا شدن عدم شایستگی همراه است.

1- دکتر دکتر کسی است که می تواند منابع اختلال یا تعارض را در یک گروه به طور ماهرانه تشخیص دهد، راه حل های یکپارچه را پیشنهاد کند و تعادل اجتماعی را حفظ کند. پزشکان، فداکار هستند و هدفشان ارتقای رفاه پیروانشان با ترغیب آنها به دنبال کردن اهداف بلندمدت و واقع بینانه و نه […]

یک محل کار سمی می تواند تأثیر مخربی بر کارکنان و سازمان داشته باشد و منجر به سطوح بالای استرس، روحیه پایین و نرخ بالای ترک خدمت شود. برای رهبران، به ویژه رهبران منابع انسانی که اغلب به عنوان متولی فرهنگ شناخته می‌شود، مدیریت یک محل کار سمی یک مسئولیت بسیار مهم است.

مدیران منابع انسانی بیشتر از تمام مدیران دیگر می بایست در خصوص ارتقاء علمی – اجرایی خود تلاش کنند. مجلیه فوربز به مهمترین و ضروری ترین آموزش ها و مهارت های مدیران منابع انسانی پرداخته است…