برای رسیدن به موقعیت کنونی چه مسیری را طی کرده‌ایم؟ در این مسیر به چه قابلیت‌هایی دست پیدا کرده‌ایم؟ و چه پیشرفت‌هایی در انتظار ما است؟ برای پاسخ به این سؤالات باید تاریخچه داده‌ را مطالعه کنیم.
گلن بک و بتی اسنایدر – طرح انیاک، آزمایشگاه پژوهش‌های بالستیک واقع در ساختمان ۳۲۸  ( تصاویر ارتش ایالات متحده، کالیفرنیا. ۱۹۵۵ – ۱۹۴۷). تصاویر ارتش ایالات متحده. این تصویر در تملک عمومی قرار دارد.

با شتابی که هوش مصنوعی دارد پیشرفت می‌کند و رد پایش در جای‌جای زندگی و کارمان پیداست، در آینده‌ای نه‌چندان دور  بخش مهمی از زندگی ما را در بر خواهد گرفت. روزی می‌رسد که هوش ماشینی علاوه بر اینکه به ما پیشنهاد می‌کند چه آهنگی گوش کنیم یا چه رنگ لباسی به پوستمان می‌آید، به‌جای پزشک و قاضی و پلیس هم تصمیم‌گیری خواهد کرد. اما هوش مصنوعی چیست؟ تاریخچه پیدایش این فناوری، کاربردهای هوش مصنوعی و وضعیت کسب‌وکار آن در جهان و ایران چگونه است؟ و نمونه های جدید هوش مصنوعی مانند ChatGPT و bard چه کاربردی دارند؟ در ادامه به این سوالات پاسخ داده شده است.

برای اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات شما دقیق باشد، ضروری است که به درستی نوع و قالب بندی هر متغیر را شناسایی کنید. SPSS دارای محدودیت های خاصی است به طوریکه تجزیه و تحلیل های آماری نمی تواند در انواع نامناسب داده ها اجرا شود: برای مثال،شما قادر نیستید هنگام اجرای آزمایش (t-test)، از یک متغیر پیوسته،به عنوان یک متغیر “گروه بندی” استفاده کنید.

هیستوگرام برای خلاصه کردن داده های گسسته یا پیوسته استفاده می شود. به عبارت دیگر، نمایش داده ای از داده های عددی را با نشان دادن تعداد نقاط داده ای که در محدوده مشخصی از مقادیر (به نام “سطل ها”) می شود، فراهم می کند. این شبیه به یک نمودار نوار عمودی است. با این حال، یک هیستوگرام، بر خلاف نمودار نوار عمودی، هیچ شکاف بین میله ها را نشان نمی دهد.

نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای آماری است که به کمک آن می‌توان تحلیل‌های آماری انجام داد. برای انجام صحیح تحلیل‌های آماری باید اطلاعاتی دربارهٔ سطح اندازه گیری متغیرها، کاربردی‌ترین فرایندها و مراحل تحلیل آماری داشته باشید تا بتوانید بهترین چکیده و شکل را برای تحلیل‌هایتان انتخاب کنید.

در این مطلب به طور کامل با فرمت‌ها و انواع مختلف متغیر در نرم افزار SPSS آشنا می‌شوید تا با دقت، اطمینان و سرعت بیشتری آزمون‌های آماری را انجام دهید.