بخش مهمی از فعالیت‌های ماکس بیزرمن در مرز مشترک مذاکره و تصمیم گیری متمرکز است و معمولاً می‌کوشد این دو حوزه را در ارتباط با یکدیگر بررسی کند. شناخته‌شده‌ترین کتاب او یعنی Judgment and Managerial Decision Making (قضاوت در تصمیم گیری های مدیریتی) از این ویژگی مستثنی نیست. کتابی که در ایران با عنوان مدیران و چالش های تصمیم گیری به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

کتاب تفکر سیستمی یا اگر دقیق‌تر بگوییم «مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (به خاطر کلمهٔ Primer روی جلد)» تقریباً همهٔ موضوعات پایه در تفکر سیستمی را پوشش داده است. موضوعاتی که بیشتر آن‌ها در درس‌های تفکر سیستمی متمم مطرح شده‌اند.

یکی از مهمترین چالش‌هایی که همه مدیران و صاحبان کسب و کار با آن مواجه هستند، قانع کردن افراد به انجام دادن کاری است که آن‌ها می‌خواهند.